Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości firmy Grupa Rolnik Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nacławiu informuje o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości upadłego

wielkopolskie, Nacław

Najważniejsze informacje

Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nacław, wielkopolskie
Numer ogłoszenia
157212
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
20-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Ogłoszenie syndyka o sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki

Syndyk masy upadłości firmy Grupa Rolnik Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nacławiu 25 powiat Kościan, KRS 0000454309, NIP 698 - 183 - 62 - 72, w sprawie XI GUp 329/18 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następujących nieruchomości upadłego:
1) nieruchomość zabudowana budynkiem portierni, budynkiem socjalnym, budynkiem magazynu zbożowego, placem składowym, 27 silosami zbożowymi i masztem telefonii komórkowej położona w miejscowości Czempiń, ul. Kolejowa 32 , oznaczona jako działka nr 935 o powierzchni 13.385 m2 dla której Sąd Rejonowy w Kościanie prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1K/00045095/8, za cenę nie niższą niż 1.900.000 zł netto ( jeden milion dziewięćset tysięcy złotych ) plus podatek od towarów i usług (VAT),
2) dwie nieruchomości stanowiące jedną całość gospodarczą dla których Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgi wieczyste numer:
a) WR1E/00091219/6 - nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym z częścią biurowo-socjalną, WC, kotłownią, budynkiem warsztatowo - magazynowym położona w miejscowości Nowica nr 1 gm. Dobroszyce , oznaczona jako działka nr 29/3
b) WR1E/00027426/1 - nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym i placem składowym położona w miejscowości Nowica nr 1 gm. Dobroszyce , oznaczona jako działka nr 29/4
o łącznej powierzchni gruntu 19.138m2 z 10 silosami na zboże, za cenę nie niższą niż 2.300.000 zł netto (dwa miliony trzysta tysięcy złotych ) plus podatek od towarów i usług (VAT),
3. nieruchomość częściowo zabudowana położona w miejscowości Orchowo, ul. Dworcowa, oznaczonej jako działka nr 153 i 154 o łącznej powierzchni 7.300 m2 dla której Sąd Rejonowy w Słupcy prowadzi księgę wieczystą numer KW KN1S/00029278/6 za cenę nie niższą niż 215.000 zł netto (dwieście piętnaście tysięcy złotych ) plus podatek od towarów i usług (VAT),
4. nieruchomość zabudowana 4 budynkami magazynowymi w tym jeden ze salą sprzedaży i zapleczem socjalnym z WC, 2 garażami , placem składowym położona w miejscowości Orchowo, ul. Dworcowa 12 , oznaczona jako działka nr 156 o powierzchni 8.289 m2 dla której Sąd Rejonowy w Słupcy prowadzi księgę wieczystą numer KW KN1S/00033453/8 za cenę nie niższą niż 850.000 zł netto (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych ) plus podatek od towarów i usług (VAT),
5. nieruchomość zabudowana budynkiem laboratorium, 4 budynkami magazynowymi, budynkiem biurowym, wiatą stalową, budynkiem wagowym, placem składowym oraz 21 silosami zbożowymi położona w miejscowości Żnin , ul. Składowa 4a , oznaczona jako działka nr 1166/1 i 1166/2 o łącznej powierzchni 13.919 m2 dla której Sąd Rejonowy w Żninie prowadzi księgę wieczystą numer KW BY1Z/00006505/0 za cenę nie niższą niż 3.000.000 zł netto (trzy miliony złotych ) plus podatek od towarów i usług (VAT),

Syndyk oczekuje na złożenie ofert zakupu zawierających pełne dane kupującego, wraz z numerem NIP, KRS, telefonu i adresem poczty elektronicznej, proponowaną cenę i termin zakupu - poprzez pocztę elektroniczną lub tradycyjną w terminie do 06 listopada 2019r.. Otwarcie ofert odbędzie się publicznie na terenie sprzedawanych nieruchomości i tak:
• 07 listopada 2019r. o godz. 08.30 w Czempiniu ul. Kolejowa 32;
• 07 listopada 2019r. o godz. 12.30 w Żninie ul. Składowa 4a,
• 07 listopada 2019r. o godz. 15.30 w Orchowie ul. Dworcowa 12,
• 08 listopada 2019r. o godz. 10.00 w Nowicy 1, gmina Dobroszyce
Zakupu dokona podmiot oferujący najwyższą cenę, najprostsze warunki jej zapłaty i najszybszy termin zapłaty, posiadający środki pozwalające na zakup i zapłatę kosztów zakupu. Kupujący ponosi opłaty i koszty związane z zakupem w tym opłaty notarialne i podatki. Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu syndyka 516- 167 - 118 lub mailowo: ryszard.manikowski@gmail.com

drukuj ogłoszenie