Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemczu przy ul. Kazimierza Deyny

kujawsko-pomorskie, Niemcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Niemcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
740 m2
Cena
145 040 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-10-2019
Numer ogłoszenia
33950876
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyINFORMACJA
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Osielsko podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Gminy Osielsko wywieszone zostało w dniu 20 września 2019 r. ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Osielsko. Dotyczy ono:
Lp.Nr działkiPow. w m2LokalizacjaCena wywoławcza w złWadium w złPrzeznaczenie
w planie
miejscowym
1.2.3.4.5.6.9.
1.30/86740Niemcz
ul. Kazimierza Deyny
145 040,0014 504,00Teren
mieszkalnictwa
z dopuszczeniem
usług (B 7 M/U)*
2.109/91377Niemcz
ul. Leśny Zaułek
278 154,0027 815,00Teren
przeznaczony
na cel zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(C-33MN)**
3.109/121059Niemcz
ul. Kwiatu Paproci
213 918,0021 392,00Teren
przeznaczony
na cel
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(C-34MN)**
4.109/141083Niemcz
ul. Kwiatu Paproci
218 766,0021 877,00Teren
przeznaczony
na cel zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(C-34MN)**
5.109/241237Niemcz
ul. Kwiatu Paproci
249 874,0024 987,00Teren
przeznaczony
na cel zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej (C-34MN)**
(*) Uchwała nr I/11/97 z dnia 14 marca 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w Niemczu; Dz.Urz. woj. bydgoskiego z dnia 12 maja 1997 r. nr 17, poz. 86.
(**) Uchwała nr V/63/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko - Niemcz; Dz.Urz. woj. kujawsko-pomorskiego z dnia 3 lipca 2015 r., poz. 2133.
Drugi przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 10 lipca 2019 r.
Przetargi na sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości odbędą się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 57 w dniu 24 października 2019 r. o godzinie 10.00.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osielsko - Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Osielsko 96 8142 1033 0002 8248 2000 0007 - w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 18 października 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, pok. 22B, tel. 52 324 18 32.
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osielsko www.bip.osielsko.pl [zakładki: Finanse i Majątek Gminy / Majątek gminy (w tym przetargi na sprzedaż nieruchomości) / Wykazy nieruchomości i przetargi] oraz na stronie internetowej www.osielsko.pl zakładka: SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI.
Wójt Gminy Osielsko zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
33950876
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: