Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Wołów informuje o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Polnej w Wołowie.

dolnośląskie, Wołów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wołów, dolnośląskie
Powierzchnia
13 977 m2
Cena
490 000 zł
Numer ogłoszenia
33952283
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
56-100 Wołów
Ulica
Rynek 34
Osoba kontaktowa
GMINA WOŁÓW

SzczegółyBURMISTRZ GMINY WOŁÓW
podaje do publicznej wiadomości
Wyciąg z ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Polnej w Wołowie o pow. 1,3977 ha składającej się z działek nr: 9/13, 9/11, 9/19, 8/6 AM 25.
W MPZP oznaczona jest symbolem AG/21 - tereny aktywności gospodarczej, w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
KW WR1L/00023957/1.
Forma zbycia - przeniesienie prawa własności
Cena wywoławcza - 490.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.
Wadium - 49.000,00 zł.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 04.12.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołowie w przybudówce B Ratusza i w budynku głównym oraz opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego www.bip.wolow.ploraz www.wolow.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pokój nr 14, tel. 71 319 13 15, 71/319 13 14.
33952283
drukuj ogłoszenie