Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej o pierwszej licytacji nieruchomości położonych w miejscowości Wrocław, ul. Paprotna 7

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wrocław, dolnośląskie
Cena
111 570 000 zł
Numer ogłoszenia
33952670
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-051 Wrocław
Ulica
Pl. Teatralny 1 lok. 3
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ T

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Wieczorek Kancelaria Komornicza nr XXVI we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 6.11.2019 o godz. 10.00 w gmachu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, ul. Świebodzka 5, sala nr 209 odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości posiadających założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków oznaczonych numerami KW WR1K/00052309/5 oraz WR1K/00132395/9 położonych w miejscowości Wrocław, ul. Paprotna 7, opisanych jako: nieruchomości zabudowane, działki gruntu oznaczone numerami: 8, 5/1, 6/1 i 7/1 AM6 obręb Różanka o powierzchni łącznej 3,3580 ha położone we Wrocławiu przy ul. Paprotnej. Działki w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r. Nieruchomości stanowią zorganizowaną całość gospodarczą. Zabudowę nieruchomości stanowią budynki i budowle centrum handlowego. Teren nieruchomości jest uzbrojony i oświetlony. Nawierzchnie dróg i placów utwardzone. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej. Nieruchomości pełnią funkcję handlową, co jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 111 570 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 83 677 500,00 zł (tj. trzy czwarte wartości oszacowania). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 11 157 000,00 zł na rachunek bankowy komornika w banku PKO BP III O. WROCŁAW nr 51 1020 5242 0000 2902 0019 0777, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Nieruchomość tę można oglądać w dniu 23.10.2019 r. w godzinach od 10.00 do 10.30,
zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
33952670
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: