Ogłoszenie

Syndyk masy upadłóści EKOSOM z siedzią w Siedlcach posiada na sprzedaż z wolnej reki udziału 1/2 części we współwasności lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku mieszkalnym wielorodzinym w Siedlcach przy ul. B Chrobrego 14

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Siedlce, mazowieckie
Powierzchnia
48,29 m2
Cena
60 975 zł
Numer ogłoszenia
33953487
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
INSTALACJE EKOLOGICZNE EKOSOM W SIEDLCACH HANNA SOMLA W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości Hanny Somli "EKOSOM"
z siedzibą w Siedlcach posiada na
sprzedaż z wolnej ręki udziału 1/2 części we współwłasności lokalu mieszkalnego
nr 14 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Siedlcach przy ul. B. Chrobrego 14 o pow. 48,29 m2, usytuowany na II piętrze. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,8m2 za cenę stanowiącą 90% wartości wyceny biegłego, tj. nie niższą niż 60 975,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych). Kupujący ponosi koszty związane z umową przeniesienia prawa własności oraz jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Oferty należy składać do dnia 16 października 2019 roku (liczy się data dostarczenia do kancelarii) przesyłką na adres: Kancelaria Syndyka Adaminy Partyckiej - Skrzypek, ul. G. Narutowicza 49/4, 20-016 Lublin lub osobiście w siedzibie kancelarii w godzinach od 8.00- 15.00. Otwarcie ofert nastąpi 18 października 2019 roku. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 81 532 53 22 lub mailem: adamina.partycka@protonmail.com"
33953487
drukuj ogłoszenie