Ogłoszenie

Burmistrz Supraśla ogłasza ierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddzanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Uroczysko Pustelnia

podlaskie, Supraśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Supraśl, podlaskie
Powierzchnia
6 272 m2
Cena
752 000 zł
Numer ogłoszenia
33953550
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W SUPRAŚLU

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu
BURMISTRZ SUPRAŚLA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Uroczysko Pustelnia oznaczonej numerem ewidencyjnym 763/5 o pow. 0,6272 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta BI1B/00110592/8.
Przeznaczeniem pod zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym.
Cena wywoławcza: 752.000,00 zł netto. Do ceny zbycia zostanie doliczony 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
Termin Przetargu: 27 listopada 2019 r. godz. 11.00, sala narad Urzędu Miejskiego
w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 58;
Termin wpłaty wadium w pieniądzu w kwocie: 75.200,00 zł do 21 listopada 2019 r.,
za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
Ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 58, opublikowane zostało również na stronie internetowej bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl.
33953550
drukuj ogłoszenie