Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego

warmińsko-mazurskie, Mikołajki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Mikołajki, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
384 m2
Cena
500 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-12-2019
Numer ogłoszenia
33954162
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Strona www
www.bip.mikolajki.pl

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Znak: GGR.6840.16.2019 Mikołajki, 2019r.10.01
Burmistrz Miasta Mikołajki
informuje
o ogłoszonym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mikołajkach przy ul. H.Dąbrowskiego, obręb Mikołajki oznaczonej nr geod. 180/5 o pow. 0,0384 ha
Cena wywoławcza nieruchomości: 500.000,00 zł
Wysokość wadium: 75.000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 5.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 roku o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7.
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023126/7.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Natomiast dla terenu nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
Pełna treść ogłoszenia z dnia 01.10.2019r. znak: GGR.6840.16.2019 znajduje się na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ul. Kolejowej 7 oraz na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pli www.mikolajki.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną
e-mail: gospodarka.gruntami@mikolajki.ploraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
ZASTRZEŻENIE:
Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej
www.bip.mikolajki.pl i www.mikolajki.pl
33954162
drukuj ogłoszenie