Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI „Z WOLNEJ RĘKI” położonej w Kochcicach przy ul. Zielonej 62, gmina Kochanowice

śląskie, Kochcice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kochcice, śląskie
Cena
156 000 zł
Numer ogłoszenia
157270
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


sygn. akt VIIIGUp 74/17, VIIIGUp 72/17

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI „Z WOLNEJ RĘKI"

Syndyk masy upadłości sprzeda "z wolnej ręki prawo własności nieruchomości opisanej w KW nr CZ1L/00022334/1 stanowiącej działkę nr ew. 1329/292 o powierzchni 0,0893 ha położonej w Kochcicach przy ul. Zielonej 62, gmina Kochanowice, powiat lubliniecki, za cenę nie niższą niż:

156 000 zł
słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy zł

Nieruchomość położona jest na terenie wsi Kochanowice przy ul. Zielonej. Ulica Zielona położona w północnej części wsi. Wzdłuż ulicy zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym.

Budynek mieszkalny wolnostojący. Rok budowy 1974. Pow. zabudowy w m² 94,00. Pow. użytkowa w m² 119,50. Liczba kondygnacji 2/1.

Budynek gospodarczy piętrowy, niepodpiwniczony, wybudowany w latach 70-tych, o powierzchni zabudowy 153m2 i kondygnacjach 2/0. Budynek w zabudowie zwartej z budynkiem na sąsiedniej nieruchomości. Parter typowo gospodarczy i dwa pomieszczenia garażowe. Na piętrze w części od strony budynku mieszkalnego pomieszczenia wykończone w standardzie mieszkalnym. Pozostała część piętra typowa, niewykończona.

UWAGA: Wartość rynkowa nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr CZ1L/00022334/1 jako przedmiotu prawa własności bez obciążeń w Dziale III wg stanu na dzień ogłoszenia upadłości wynosi:

Wr = 280 000 zł
słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych

Wartość rynkowa służebności w Dziale III nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr CZ1L/00022334/1 jako przedmiotu prawa własności wg stanu na dzień ogłoszenia upadłości wynosi:

Wr = 124 000 zł
słownie: sto dwadzieścia cztery tysiąc złotych

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 603 951 467. Oferty z zaproponowaną ceną, nie niższą niż podana w ogłoszeniu, należy przesyłać na adres e-mail:

syndyk.bubel@gmail.com

Za ofertę przyjętą uważa się ofertę potwierdzoną wiadomością e-mail informującą o przyjęciu oferty. Oferty należy składać do dnia 15 listopada 2019 roku, przy czym potwierdzenie przyjęcia oferty może nastąpić w terminie późniejszym.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo unieważnienia konkursu ofert w całości bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny.

 

drukuj ogłoszenie