Ogłoszenie

Syndyk upadłego Andrzeja Małysiaka ogłasza V pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości poniżej ceny oszacowania

śląskie, Gilowice, powiat żywiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gilowice, powiat żywiecki, śląskie
Numer ogłoszenia
157273
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
01-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PONIŻEJ CENY OSZACOWANIA

Syndyk upadłego Andrzeja Małysiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Andrzej Małysiak w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pszczynie ogłasza V pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż następujących nieruchomości za cenę niższą niż cena oszacowania:

1) nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym położona w Gilowicach (powiat żywiecki) przy ul. Zakopiańskiej 33 (pow. użytkowa domu 270,15 m2, dwustanowiskowy garaż, altana, basen zewnętrzny, rok budowy 2003) , działki nr 1170 i 1171/2, dla której SR w Żywcu prowadzi księgę wieczystą o nr BB1Z/00090439/1 o pow. 0,1938 ha, cena wywoławcza 400.000 zł netto (czterysta tysięcy złotych) tj. ok. 55% ceny oszacowania;

2) nieruchomość zabudowana starym domem mieszkalnym położona w Gilowicach (powiat żywiecki) przy ul. Zakopiańskiej 34 (pow. użytkowa domu 53,25 m2 i budynek gospod. 57 m2) a także w rejonie ul. Starodworskiej, Brzozowej i Leśnej, składającej się z działek gruntu o nr 4591, 4596, 4597, 4643, 4646, 1149 o łącznej powierzchni 0,7486 ha, dla której SR w Żywcu prowadzi księgę wieczystą pod nr BB1Z/00114418/3; cena wywoławcza 100.00 zł netto (sto tysięcy złotych) tj. ok. 52% ceny oszacowania;

3) nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Krakowskiej w Łękawicy (powiat żywiecki), składająca się z działek o nr: 4769/2, 4770/1, 4771/1, 4772/1, 4773/1, 4774/1, 4775/1, 4776/1, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4833, 4834, 4835 o powierzchni łącznej 2.1583 ha (w ewidencji gruntów większość działek to grunty rolne a w planie zagospodarowania przestrzennego większość to tereny produkcyjne i usługowe), dla której SR w Żywcu prowadzi księgę wieczystą pod nr BB1Z/00108582/8; cena wywoławcza 550.000 zł netto (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) tj. ok. 57,5% ceny oszacowania.

Wadium wynosi 10% ceny netto za poszczególne składniki przedmiotu przetargu. Oferty należy składać w zamkniętych podwójnych kopertach w Kancelarii Radcy Prawnego Jarosław Wieczorek ADVERSARIUS ul. Ligonia 30/3, 40-036 Katowice w terminie do dnia 28.10.2019r. godz. 17.00 z dopiskiem na każdej kopercie „Przetarg ISIG Andrzej Małysiak. Nie otwierać przed 29.10.2019r. g. 12.00". Oferenci mogą zapoznać się z przedmiotem przetargu, regulaminem, załącznikami i innymi informacjami po uprzednim umówieniu telef. z biurem syndyka pod nr tel. 513097121 (tel. Kancelarii) lub mejlem jwieczorek@adversarius.pl. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego - Komisarza w dniu 29.10.2019r. o g. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach ul. Lompy 14 sala 12.

 

drukuj ogłoszenie