Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Radomszczeńskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu 26 września 2019r. został zamieszczony Wykaz Nieruchomości gruntowej, zabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radomsko, łódzkie
Powierzchnia
4 151 m2
Cena
1 500 000 zł
Numer ogłoszenia
33954726
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
POWIAT RADOMSZCZAŃSKI

SzczegółyRN.6840.2.2.2019
Zarząd Powiatu Radomszczańskiego

Działając na podstawie art. 25b oraz 23 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm) oraz Uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego Nr VII/44/2019 z dnia 17 kwietnia 2019r.,
informuje,
że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ulicy L. Czarnego 22 w Radomsku oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Radomsku na stronie - www.radomszczanski.plw dniu 26 września 2019r. został zamieszczony Wykaz Nieruchomości gruntowej zabudowanej , stanowiącej własność Powiatu Radomszczańskiego , przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie 0018 miasta Radomsko przy Alejach Jana Pawła II nr 5 i 7, oznaczonej numerami działek 49/1 i 49/3 o łącznej powierzchni 0,4151 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW PT1R/ 00005338/0.
Wartość nieruchomości została ustalona w kwocie 1 500 000,0 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm), mogą składać do Zarządu Powiatu Radomszczańskiego ( na adres : 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 ) wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Radomsku ( 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22) w Ref. Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 213 lub telefonicznie pod numerem 44 6858942.
Radomsko, dnia 26 września 2019r.
Starostwo Powiatowe w Radomsku - Referat Gospodarki Nieruchomościami;
97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22; tel. +48 44 685 89 28, fax. +48 44 683 43 35
www.radomszczanski.pl; starostwo@radomszczanski.pl
Administratorem danych osobowych jest Starosta Radomszczański. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://bip.radomszczanski.pl/bipkod/14395088
33954726
drukuj ogłoszenie