Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Chołoniewskiego 3B/82

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
53,95 m2
Cena
182 250 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
30-10-2019
Numer ogłoszenia
33955553
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-231 Bydgoszcz
Ulica
Królowej Jadwigi 16/2
Nr telefonu
523455522
Email
bydgoszcz.bakalarski@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz.bakalarski.komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNA NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski mający siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 16/2 ,tel.: 52 345 55 22 ogłasza, że: w dniu 30-10-2019r. o godz. 12:00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a, sala nr 1.05 odbędzie się pierwsza
licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Bydgoszczy przy ul. Chołoniewskiego 3B/82. Lokal położony jest na czwartym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z w.c. o powierzchni użytkowej 53,95 m2. Lokal posiada balkon. Pomieszczenie przynależne do lokalu - komórka lokatorska nr 82 o powierzchni 2,30 m2.Pole powierzchni lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (wg KW): 56,25m2.
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 5625/867842 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00098887/1, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność Damiana Murańskiego
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00177579/7.
Suma oszacowania wynosi 243 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 182 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 300,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: PKO BP SA I o. Centrum w Bydgoszczy 83 10201462 0000 7002 0184 3796 , na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją.
Koszty z tytułu wykreślenia wpisów hipotecznych ponosi nabywca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 lipca 2005 roku Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. nr 167/2005,poz.1398.
Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Oględziny nieruchomości odbędą się dnia 28-10-2019r. w godz. 10.00 - 10.15.
Aktualne obwieszczenia znajdują się także na stronie www.bydgoszcz.bakalarsld.komornik.pl
33955553
drukuj ogłoszenie