Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji udziału 1/2 części nieruchomości położonej w Brzozie przy ul. Bydgoskiej 28A

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Cena
144 433,33 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
23-10-2019
Numer ogłoszenia
33955562
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-036 Bydgoszcz
Ulica
Wełniany rynek 9/5
Nr telefonu
523666293
Email
bydgoszcz.skora@komornik.pl
Strona www
www.komornikskora.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Damian Skóra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23.10.2019 r. o godz. 11.30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64 A w sali nr 1.05, odbędzie się
druga licytacja
udziału 1/2 części w nieruchomości
położonej: 86-061 Brzoza, ul. Bydgoska 28A, dla której X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00056345/4. Nieruchomość stanowi działka ewidencyjna numer 20/1. Nieruchomość zabudowana pięciosegmentowym budynkiem użytkowym o łącznej powierzchni 431,31 m2 oraz wiatą o powierzchni 332 m2. Właścicielem udziału w 1/2 części w ww. nieruchomości jest Edmund Mądrzyński.
Suma oszacowania wynosi 216 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 144 433,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 665,00 zł.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 09 2030 0074 5078 0000 2018 0318 - albo gotówką w siedzibie kancelarii Komornika w Bydgoszczy przy ul. Wełniany Rynek 9/5 nie później niż do 22.10.2019 r. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 21.10.2019 r. można oglądać nieruchomość od godz. 10.00 do godz. 10.30. W kancelarii Komornika Sądowego Damiana Skóry w Bydgoszczy przy ul. Wełniany Rynek 9/5 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania.
33955562
drukuj ogłoszenie