Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki gruntu położonej na terenie miasta Lidzbark Warmiński

warmińsko-mazurskie, Lidzbark warmiński

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Lidzbark warmiński, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
25 010 m2
Cena
50 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-12-2019
Numer ogłoszenia
33956392
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI GRUNTU POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI
Działka położona przy ulicy Dąbrowskiego, oznaczona w obrębie 2 numerem 13/2 o powierzchni 25010m2, KW Nr OL1L/00014806/1.
Cena nieruchomości - 468.440,00zł. Wadium: 50.000,00zł.
Działka w miejscowym planie zagospodarowania oznaczona jest symbolem: B23P-tereny projektowanej zabudowy przemysłowej i magazynowo-składowej.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 GRUDNIA 2019 ROKU O GODZ. 900
W URZĘDZIE MIEJSKIM W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 5 grudnia 2019 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pokój 5, tel. (89) 767 8513, w godz. 800 - 1500. Pełna treść ogłoszeń zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego: lidzbarkw.eu i http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl
33956392
drukuj ogłoszenie