Ogłoszenie

Burmistrz Karolina ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Daszewo gm. Karolino.

zachodniopomorskie, Karlino

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Karlino, zachodniopomorskie
Powierzchnia
34 858 m2
Cena
2 169 300 zł
Numer ogłoszenia
33956405
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
78-230 Karlino
Ulica
Plac Jana Pawła II
Osoba kontaktowa
GMINA KARLINO

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014. poz. 1490),
Burmistrz Karlina
Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino

O G Ł A S Z A
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
1. Oznaczenie nieruchomości : nieruchomość położona w obrębie Daszewo gm. Karlino, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 299/1, 300, 301/1 o łącznej pow. 3,4858 opisane w księdze wieczystej nr K01B/00032133/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Cena wywoławcza : 2.169.300,00 zł
3. Termin i miejsce przetargu : 04 grudnia 2019 r. o godzinie 10°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.
4. Wysokość wadium : 433.860,00 zł płatne do dnia 28 listopada 2019 r. na konto nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219 Urzędu Miejskiego w Karlinie.
5. Do ceny wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.
6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy ul. Plac Jana Pawła II 6 oraz na stronie internetowej www.karlino.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.karlino.pl - zakładka przetargi poza ustawą PZP.
7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu : Urząd Miejski w Karlinie ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 16 (tel. 94 311 95 47).
Karlino, dnia 04 października 2019 r.
33956405
drukuj ogłoszenie