Ogłoszenie

Zarząd SBM Batory ogłasza przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku G. Bruna 34

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Warszawa, mazowieckie
Powierzchnia
24,6 m2
Numer ogłoszenia
33956455
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-594 Warszawa
Ulica
Bruna
Osoba kontaktowa
BATORY SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

SzczegółyP R Z E T A R G
Zarząd SBM "Batory" ogłasza przetarg nieograniczony, dwuetapowy na wynajem lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 24,60 m2 w budynku G. Bruna 34 w Warszawie.
Obowiązkowe wadium wynosi 2.460,00 PLN, płatne do 25.10.2019r. na konto bankowe SBM "Batory"
BGŻ S.A. O/W-wa 22 2030 0045 1110 0000 0214 7580
Informacji o lokalu udziela : Magdalena Czwarno tel.: 22/ 825 51 44 lub 22/ 875 74 32
Oferty z proponowaną kwotą za wynajem, dowodem wpłaty wadium i podpisanymi oświadczeniami:
a) o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu,
b) o zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptowaniu,
c) o utracie wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
d) o zobowiązaniu się, w przypadku wygrania przetargu, do wnoszenia comiesięcznej wynegocjowanej kwoty za wynajem lokalu plus
podatek VAT, oraz comiesięcznych opłat eksploatacyjnych za używanie lokalu,
e) o zobowiązaniu się do wpłacenia kaucji w wysokości 3 miesięcznej opłaty łącznej za wynajem i używanie lokalu,
można składać w siedzibie SBM "Batory" ul. G. Bruna 32 do 28.10.2019r. do godz. 17:00, otwarcie ofert nastąpi
w siedzibie SBM "Batory" 28.10.2019r. o godz.: 17:15 .
Informacja pisemna o wyniku przetargu w dniu 29.10.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie SBM "Batory".
Zarząd SBM "Batory" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wadium dla uczestników przetargu, których oferty nie zostały wybrane, przekazane zostanie na wskazane konto bankowe.
33956455
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: