Ogłoszenie

Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położoncych w Zgierzu i Myśliborzu

mazowieckie, Zgierz i myśliborz

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zgierz i myśliborz, mazowieckie
Powierzchnia
2 944 m2
Cena
300 000 zł
Numer ogłoszenia
33956594
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SKJ SZYBKOWSKI KUŹMA JELEŃ SP.J.

SzczegółyPRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W ZGIERZU I MYŚLIBORZU
Invest 700 sp. z o.o. ogłasza przetargi ustne, nieograniczone na sprzedaż:
1) niezabudowanej nieruchomość gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 17, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 339/2 o pow. 2944 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00092801/4.
2) niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Myśliborzu przy ul. 1 Maja, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 401 o pow. 2569 m2, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1M/00001848/0. Nieruchomość posiada pozwolenie na budowę pawilonu handlowego.
Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Sprzedaż nieruchomości uczestnikom, którzy wygrają przetargi, zostanie dokonana pod warunkiem niewykonania prawa pierwokupu przez właściwą gminę.
Cena wywoławcza: Zgierz: 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), Myślibórz: 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych). Nabywca nieruchomości w Zgierzu będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC, według stawki obowiązującej na dzień zbycia. Do ceny sprzedaży nieruchomości w Myśliborzu doliczony zostanie podatek od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zbycia.
Przetarg odbędzie się 23 października 2019 r. o godz. 12:00 w Warszawie w kancelarii SKJ Szybkowski Kuźma Jeleń sp.j. przy Al. Róż 10 lok. 9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla danej nieruchomości, na rachunek depozytowy nr 02 2490 0005 0000 4600 4300 4467 na rzecz Kancelarii Notarialnej Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak, Rafał Gąsiewski, Michał Błaszczak, Monika Fyk, Tomasz Merta Notariusze spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa tytułem "Wadium Myślibórz" w terminie do 23 października 2019 r. do godz. 11:00 (decyduje data i godzina wpływu wadium na rachunek depozytowy). Wpłata wadium zostanie potwierdzona protokołem notarialnym. Protokół z przyjęcia wadium do depozytu powinien zostać spisany niezwłocznie po wpłacie wadium, najpóźniej w dniu przetargu w godzinach 9:00-11:50 w miejscu odbycia przetargu. Istnieje możliwość podpisania protokołu w kancelarii notarialnej przed dniem przetargu, po uprzednim umówieniu terminu z kancelarią.
Pełna treść ogłoszenia, w tym warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://skjlegal.pl/pl/w zakładce Aktualności. Pozostajemy do dyspozycji pod adresem
e-mail: katarzyna.boryn@skjlegal.plagnieszka.kuzma@skjlegal.ploraz pod nr tel.: 022 627 32 60.
Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po uprzednim uzgodnieniu terminu, a także przeglądania dokumentów ich dotyczących udostępnianych za pośrednictwem platformy Onedrive po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności (dostępnego na https://skjlegal.pl/pl/w zakładce Aktualności).
Invest 700 sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz do odwołania lub unieważnienia przetargu.
33956594
drukuj ogłoszenie