Ogłoszenie

Prezydent Miasta Tczewa miasta ogłasza przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej budynkiem działki nr 752/1, położonej w Tczewie przy ul. Nad Wisłą 6

pomorskie, Tczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nad Wisłą 6, Tczew, pomorskie
Powierzchnia
1 047 m2
Cena
2 000 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-12-2019
Numer ogłoszenia
33958957
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-110 Tczew
Ulica
Pl. J. Piłsudskiego 1
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Tczew

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Prezydent Miasta Tczewa
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew
1. Oznaczenie nieruchomości i funkcja w planie:
- grunt zabudowany budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 340,40 m2, pełniącym funkcję usługową, położony w Tczewie przy ul. Nad Wisłą 6, oznaczony numerem działki 752/1 (obr. 8) o powierzchni 1047 m2 i zapisany w księdze wieczystej numer GD1T/00044133/6;
- działka zapisana jest w jednostkach urbanistycznych oznaczonych na rysunku Planu symbolami: WR1 - tereny ogólnodostępnych terenów zieleni i rekreacji oraz wód powierzchniowych oraz KD9 - tereny obsługi komunikacyjnej. Przeznaczenie podstawowe terenu WR1 obejmuje:
a) ogólnodostępne tereny zieleni i rekreacji oraz wody powierzchniowe,
b) obsługę turystyki wodnej (jak: przystanie żeglugi pasażerskiej, mariny) oraz lądowej, sportu i rekreacji na świeżym powietrzu, gastronomii oraz inne funkcje związane z kulturą, rozrywką i spędzaniem wolnego czasu, obsługą turystyki. Przeznaczenie podstawowe terenu KD9 obejmuje: realizację ulic klasyfikowanych jako ulice dojazdowe - D1/2, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury oraz zieleni.
Zagospodarowania działki należy dokonać na warunkach określonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
2. Cena wywoławcza: 2.000.000,00 zł
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) przedmiot przetargu jest zwolniony z podatku VAT.
3. Termin i miejsce przetargu:
19-12-2019 r., godz. 1000, Urząd Miejski w Tczewie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, sala nr 21 (I piętro)
4. Wysokość wadium: 200.000,00 zł
Wadium w pieniądzu musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 12-12-2019 r.
5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, II piętro
- strona internetowa:
www.bip.tczew.pl- zakładka Ogłoszenia - Przetargi
http://mtczew.e-mapa.net/- zakładka Działki na sprzedaż
6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (pokój 55, II piętro, tel. 58 77-59-364).
33958957
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: