Ogłoszenie

Sędzia-komisarz postępowania upadłościowego Rafała Oksiuty zawiadamia, iż odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul Tartacznej

lubelskie, Międzyrzec podlaski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Międzyrzec podlaski, lubelskie
Cena
100 000 zł
Numer ogłoszenia
33959307
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GRZEGORZ MAZUR

SzczegółySędzia-komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Rafała Oksiuty jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 7/18 "of"),
odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym oraz częściowo stodołą, położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Tartacznej, dla której w Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LU1R/00069957/0, za cenę nie niższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) netto stanowiącą około 75,19% wartości rynkowej określonej w operacie szacunkowym z dnia 29 sierpnia 2018r., sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Wiolettę Magdziarz-Pawełek, którego aktualność rzeczoznawca potwierdził przy piśmie z dnia 04 kwietnia 2019r., z zaznaczeniem, iż wadium należy wpłacić do dnia 21 listopada 2019r., liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości, zaś oferty należy składać w terminie do dnia 19 listopada 2019r., godz. 15.00, liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza odbędzie się w dniu 22 listopada 2019r., godz. 09.00 sala XXIV.
Z pełnymi warunkami przetargu można zapoznać się w kancelarii syndyka - ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, w godz. 9.00 - 14.00 (tel. +48 723 34 45 56) oraz na stronie www.kancelaria-empe.pl w zakładce ogłoszenia sprzedaży/przetargi.
33959307
drukuj ogłoszenie