Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości połozonych w Łodzi przy ul. Pomorskiej, Harcerskiej, Trójskok

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łódź, łódzkie
Powierzchnia
1 688 m2
Cena
190 000 zł
Numer ogłoszenia
33960335
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
DEPARTAMENT GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA

Szczegóły



WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach:
Pomorskiej 76 i 78, obr. S-2, działki nr 26/4 i 26/2 o łącznej pow. 1 688 m2,
KW: LD1M/00117402/5 oraz LD1M/00117400/1
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 900 000 zł netto
Wadium wynosi: 190 000 zł
Sprzedaż działek zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751 i 1818).
Harcerskiej 8/10, obr B-50, działka nr 200/6 o pow. 8 537 m?,
KW LD1M/00035501/0
Cena wywoławcza nieruchomości: 8 700 000 zł netto
Wadium wynosi: 870 000 zł
Sprzedaż działki zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751 i 1818).
Trójskok bez numeru, obr. P-27, działka nr 500/6, KW LD1M/00106642/9
o pow. 218 m2
Cena wywoławcza nieruchomości: 55 000 zł netto.
Wadium wynosi: 11 000 zł.
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).
Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, Mała Sala Obrad
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI O PRZETARGU zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane jest również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ oraz na stronie internetowej pod adresami: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/ i https://nieruchomosci.uml.lodz.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne
są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
33960335
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: