Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości WALOR-OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie sprzeda z wolnej ręki nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Parysów

mazowieckie, Parysów

Najważniejsze informacje

Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Parysów, mazowieckie
Powierzchnia
5 000 m2
Cena
93 000 zł
Numer ogłoszenia
33959951
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
WALOR-OIL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego WALOR-OIL Spółka z o.o. w upadłości z siedzibą w Józefowie przy ul.Górki 20b - KRS 0000458399 (sygn. akt XIX GUp 292/19)
sprzeda w trybie z wolnej ręki :
a) nieruchomość zabudowaną stanowiącej działkę gruntu nr 152, ark. 1 o powierzchni 0,5 ha wraz z ze znajdującymi się na działce zabudowaniami budynkiem mieszkalnym i usługowym w stanie do rozbiórki, położonej w miejscowości Parysów, gm. Parysów powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00082102/2 za cenę nie niższą niż 93.000 zł (słownie dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) brutto.
b) nieruchomość niezabudowaną stanowiącej działkę gruntu nr 155/2, ark. 1 o powierzchni 0,65 ha, położonej w miejscowości Parysów, gm. Parysów powiat garwoliński, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SI1G/00081787/0 za cenę nie niższą niż 27.000,00 zł (słownie dwadzieścia siedem tysięcy złotych) brutto
Wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości obciążają kupującego.
Oferty należy składać do biura Syndyka w Łodzi (90-337 Łódź) przy ul.Tymienieckiego 58 m.39, tel 507105955 w terminie do 30.10.2019 r. (liczy się data wpływu oferty).
W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty - syndyk zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do każdego z oferentów o zamiar podwyższenia zaoferowanej ceny. Szczegółowe warunki sprzedaży do uzyskania mailowo (wieniakowski@wieniakowski.pl) lub pod podanym numerem telefonu.
33959951
drukuj ogłoszenie