Ogłoszenie

Prezydent Miasta Ruda Śląska ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Rencistów

śląskie, Ruda Śląska-Godula

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ruda Śląska-Godula, śląskie
Powierzchnia
3 854 m2
Cena
436 000 zł
Numer ogłoszenia
157381
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
18-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyPrezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Rencistów z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu ustnego ograniczonego z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 3854 m2, własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Rencistów, oznaczona numerem geodezyjnym 766/68 obręb Orzegów, k.m.3, użytek „Bz", KW nr GL1S/00010897/5.

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako UP1 - teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne (symbol planu MWI).

Zbywana nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i zabudowy parafialnej, cmentarza, a także zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów zielonych (ogródki działkowe), porośnięta drzewami i nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Z uwagi na powyższe zostanie sprzedana w trybie ustnego przetargu ograniczonego, do uczestnictwa w którym będą uprawnieni właściciele działek przyległych: nr 764/68, nr 383/68, nr 585/68 i nr 533/68 oraz wieczysty użytkownik działki nr 360/68.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 436,000,00 zł.

Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23%).

Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2019 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 13.12.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 21.800,00 zł i złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, a Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu - wymagane dokumenty i oświadczenia.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32-248-75-63.

 

drukuj ogłoszenie