Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda" ogłasza przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Katowice, śląskie
Powierzchnia
66,54 m2
Cena
206 700 zł
Numer ogłoszenia
157390
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda" w Katowicach ul. Kwiatkowskiego 8
ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony
na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego
nr 29 przy ul. Barlickiego 11a w Katowicach - powierzchnia użytkowa 66,54 m2,
trzy pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój, X piętro, budynek X piętrowy,
 cena wywoławcza 206.700,00 zł.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 07.11.2019r. o godzinie 12.00 w Klubie Osiedlowym „PLUS" w Katowicach przy ul. Witosa 17.

Warunki przystąpienia do przetargu:

- wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, przelewem bankowym do dnia 06.11.2019r. - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółdzielni:

PKO BP S.A. 86 1020 2313 0000 3002 0023 9970;

- złożenie stosownych pełnomocnictw, jeżeli osoba fizyczna nie działa osobiście;

- w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej małżeńskiej - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka nie biorącego udziału w przetargu;

- w przypadku osoby prawnej, złożenie aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu).

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, pok. nr 6-8 tel.: 32 2547-447, 32 2547-941, 32 2547-564 wew. 45, 46 lub 47, 32 782-21-34.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu ustnego w całości lub w części bez podania przyczyny.

 

drukuj ogłoszenie