Ogłoszenie

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 29/14 przy ul. Pileckiego w Tczewie

pomorskie, Tczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Pileckiego, Tczew, pomorskie
Powierzchnia
933 m2
Cena
117 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-12-2019
Numer ogłoszenia
33960705
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-110 Tczew
Ulica
Pl. J. Piłsudskiego 1
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Tczew

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2009 r., Nr 55, poz. 450, z późn. zmianami)
Prezydent Miasta Tczewa
ogłasza pierwszy
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, zapisanych w księdze wieczystej KW GD1T/00014980/9:
L.p.położenieNr dz.Pow.Cena wywoławczaWysokość
wadium
Funkcja w Planie
1.Pileckiego29/121005 m2126.000,00 zł13.000,00 złZabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2.Pileckiego29/13927 m2116.000,00 zł11.000,00 złZabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3.Pileckiego29/14933 m2117.000,00 zł12.000,00 złZabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4.Pileckiego29/15965 m2121.000,00 zł12.500,00 złZabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
1. Do ceny netto należy doliczyć 23 % podatku VAT
2. Wadium w pieniądzu musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 29-11-2019 r. (włącznie).
3. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie , Pl. Piłsudskiego 1, II piętro,
- zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.tczew.pl, zakładka Ogłoszenia- Przetargi.
- zamieszczenie na stronie internetowej www.mtczew.e-mapa.net
Przetargi na zbycie powyższych nieruchomości odbędą się w dniu 5-12-2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie. Plac Piłsudskiego 1, ( sala nr 20, I piętro):
- godz. 10:00- dz. 29/12, 29/13
- godz. 10:30- dz. 29/13, 29/14
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1 ( pok. 55, II piętro, tel. 58-77-59-362)
33960705
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: