Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Alicja Peda informuje że w dniu 14 listopada 2019r. odbędzie się druga licytacja lokalu mieszklanego położonego w Drobinie przy ul. Spółdzielczej 3/1

mazowieckie, Drobin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Drobin, mazowieckie
Powierzchnia
56,06 m2
Cena
629 900 zł
Numer ogłoszenia
33961275
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SIERPCU

SzczegółyKomornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu
Alicja Peda
Kancelaria Komornicza nr III w Sierpcu
09-200 Sierpc Jana Pawła II 29A/13
tel. 24 275 14 23, fax 24 275 14 23 e-mail: sierpc@komornik.pl
Km 1124/17
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Alicja Peda
mający siedzibę w Sierpcu przy ul. Jana Pawła II 29A/13 (tel. 24 275-14-23)
na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,
że: w dniu 14-11-2019r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego
w Sierpcu mającego siedzibę przy Wiosny Ludów 1 w sali nr 22,
odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego
lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 56,06m? usytuowany na działce o nr 431/16 znajdujący się na drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki
i WC oraz piwnica i garaż z klatką schodową o pow. 32,61m?
- z własnością lokalu związane jest prawo współwłasności w udziale 8867/16769 w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych oraz prawo współużytkowania wieczystego w działce nr 431/16 w nieruchomości o nr KW PL1E/0006125/8
położonego: 09-210 Drobin, Spółdzielcza 3/1,
dla którego Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1E/00016120/6
Suma oszacowania wynosi - 94 483,00 zł
cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi - 62 990,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest - 9 500,00 zł
Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
89 2030 0045 1110 0000 0196 6730 do dnia 13.11.2019r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W/w nieruchomość można oglądać w terminie 30.10.2019r. - 14.11.2019r., a akta postępowania egzekucyjnego przeglądać w tym czasie w Sąd Rejonowy w Sierpcu I Wydział Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały
w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione
w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Alicja Peda
33961275
drukuj ogłoszenie