Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu zawiadamia, że odbędzie się pierwsza licytacja udziałów nieruchomości w Sosnowcu

śląskie, Sosnowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sosnowiec, śląskie
Cena
107 175 zł
Numer ogłoszenia
157408
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Becker, Kancelaria nr II zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19 listopada 2019 o godz. 11.00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 sala nr 58 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

pięciu udziałów w nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Sosnowiec, przy ul. Boh. Monte Cassino 48/90 i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Katowicach nr KA1S/00062041/0. Z własnością lokalu związane jest prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia 28 czerwca 2082 r. w 4748/1.000.000 cz. wspólnej budynku - własność Gminy Sosnowiec (KA1S/00008005/0).

Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 142.900,00 zł.
(w tym prawo do gruntu o wartości 9.400,00 zł)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 107.175,00 zł.

Wartość poszczególnych udziałów wynosi: Adam Rzepka - 13.396,86 zł, Stanisław Rzepka - 89.312,56 zł, Dariusz Rzepka - 13.396,86 zł, Anna Cieślik - 13.396,86 zł, Bożena Bogucka - 13.396,86 zł. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 14.290,00 zł (lub proporcjonalnie ze wskazaniem udziału, którego dotyczy rękojmia) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można również wpłacać na rachunek bankowy Komornika Sądowego Dariusza Becker w Alior Banku SA o nr. 20 2490 0005 0000 4530 3279 0572 z podaniem sygnatury sprawy KM 2828/15. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 17.00-18.00, natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7, w terminie dwóch tygodni przed wyznaczoną licytacją, stosownie do art. 953 § 1 pkt 5 kpc.

 

drukuj ogłoszenie