Ogłoszenie

DRUGA LICYTACJA udziału w wysokości 5/8 części nieruchomości położonej w miejscowości Sosnowiec, przy ul. Pięknej 23

śląskie, Sosnowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sosnowiec, śląskie
Cena
162 833,34 zł
Numer ogłoszenia
157411
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Becker Kancelaria nr II zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19 listopada 2019 o godz. 11.40 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 sala nr 58 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

udziału w wysokości 5/8 części nieruchomości położonej w miejscowości Sosnowiec, przy ul. Pięknej 23, stanowiącej własność dłużnika i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sosnowcu nr KA1S/00010311/5 (przedmiotem licytacji jest prawo użytkowania wieczystego gruntu do 12.06.2071 i budynek stanowiący odrębną własność dłużnika).

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 244.250,00 zł
(w tym wartość prawa do gruntu 54.750,00 zł).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę: 162.833,34 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 24.425,00 zł najpóźniej w dniu przetargu w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można również wpłacać na rachunek bankowy Komornika Sądowego Dariusza Becker w Alior Banku SA o nr. 20 2490 0005 0000 4530 3279 0572 z podaniem sygnatury sprawy KM 1353/08. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 17.00-18.00, natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7, w terminie dwóch tygodni przed wyznaczoną licytacją, stosownie do art. 953 § 1 pkt 5 kpc.

 

drukuj ogłoszenie