Ogłoszenie

Wójt Gminy Kamienica Polska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w Kamienicy Polskiej

śląskie, Kamienica Polska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Kamienica Polska, śląskie
Numer ogłoszenia
157413
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły
WÓJT GMINY KAMIENICA POLSKA
Ul. Marii Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie
OGŁASZA
pisemny przetarg nieograniczony
na najem lokali użytkowych w Kamienicy Polskiej

1. Lokal w budynku przy ul. Konopnickiej nr 370 - usytuowany na parterze z przeznaczeniem na gabinet lekarski
Lokal nr 5 - powierzchnia użytkowa 11,85 m2 - wadium 20,00 zł
Minimalna wysokość czynszu miesięcznego 9,50 zł/m2 + VAT.

2. Lokal w budynku przy ul. Konopnickiej nr 370 - usytuowany na parterze w podwórzu 
- powierzchnia użytkowa 12 m2 - wadium 20,00 zł
Minimalna wysokość czynszu miesięcznego 13,80 zł/m2 + VAT.

3. Lokal w budynku przy ul. Konopnickiej nr 12 - usytuowany na parterze z przeznaczeniem na gabinet lekarski
- powierzchnia użytkowa 15 m2 - wadium 20,00 zł
Minimalna wysokość czynszu miesięcznego 9,50 zł/m2 + VAT.

4. Lokal w budynku przy ul. Konopnickiej nr 12 - usytuowany na I piętrze
- powierzchnia użytkowa 15 m2 - wadium 20,00 zł
Minimalna wysokość czynszu miesięcznego 9,50 zł/m2 + VAT.

Lokale wyposażone w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, c.o.
Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za dostawę mediów (tj. prąd, wodę, wywóz śmieci i nieczystości).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Kamienica Polska: Millennium Bank S.A. : 85 1160 2202 0000 0001 9484 4241 bądź w kasie Urzędu Gminy Kamienica Polska do dnia 22 listopada 2019 roku do godz. 12:00.

Wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, pokój nr 2 (sekretariat) w terminie do dnia 22 listopada 2019 roku do godz.12:00.

Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta,
- datę sporządzenia oferty i podpis,
- proponowany przez oferenta czynsz najmu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium,
- kopia umowy z Narodowego Funduszu Zdrowia w przypadku lokalu przeznaczonego na gabinet lekarski.

Ofertę należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie, na której powinno być podane: imię, nazwisko, nazwa, adres oferenta oraz dopisek „najem lokalu użytkowego".

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2019 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej, ul. Marii Konopnickiej 12, pokój nr 13, tel. 34 3273-524.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

 

drukuj ogłoszenie