Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości EKOSOM z siedzibą w Siedlcach posiada na sprzedaż z wolnej ręki udziału 1/2 części we współwasności lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Siedlcach przy ul. B. Chrorego 14

lubelskie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Siedlce, lubelskie
Powierzchnia
48,29 m2
Cena
60 975 zł
Numer ogłoszenia
33961793
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
INSTALACJE EKOLOGICZNE EKOSOM W SIEDLCACH HANNA SOMLA W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości Hanny Somli "EKOSOM" z siedzibą w Siedlcach posiada na sprzedaż z wolnej ręki udziału 1/2 części we współwłasności lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Siedlcach
przy ul. B. Chrobrego 14 o pow. 48,29 m2, usytuowany na II piętrze. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,8m2 za cenę stanowiącą 90% wartości wyceny biegłego, tj. nie niższą niż 60 975,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych). Kupujący ponosi koszty związane z umową przeniesienia prawa własności oraz jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Oferty należy składać do dnia 06 listopada 2019 roku (liczy się data dostarczenia do kancelarii) przesyłką na adres: Kancelaria Syndyka Adaminy Partyckiej - Skrzypek, ul. G. Narutowicza 49/4, 20-016 Lublin lub osobiście w siedzibie kancelarii w godzinach od 8.00- 15.00. Otwarcie ofert nastąpi 08 listopada 2019 roku. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 81 532 53 22 lub mailem: adamina.partycka@protonmail.com
33961793
drukuj ogłoszenie