Ogłoszenie

Licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Juracie przy ul. Ratibora 54/9

pomorskie, Jurata

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ratibora 54/9, Jurata, pomorskie
Powierzchnia
45,45 m2
Cena
169 725 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-01-2020
Numer ogłoszenia
33961623
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
84-100 Puck
Ulica
Mickiewicza 8
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski Kancelaria Komornicza w Pucku, 84-100 Puck, ul. Mickiewicza 8 (tel. 58 673 11 22) ogłasza, że w sprawie przeciwko dłużnikowi: Paulina Warykiewicz dnia 10.01.2020 r. o godz. 11.05 w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Spraw Egzekucyjnych w Pucku przy ul. 1 Maja 15, w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Juracie przy ul. Ratibora 54 o powierzchni 45,45 m2, położonego na poddaszu wielorodzinnego budynku mieszkalnego, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2W/00042301/0, wraz z przynależną piwnicą i udziałem 1071/10000 części we współwłasności części wspólnych nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego przynależnego gruntu pod budynkiem - działki nr 452, obręb Jurata 0003 o powierzchni 236 m2 zapisanej w KW GD2W/00034047/2. Suma oszacowania wynosi 226 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 169 725,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 22 630,00 zł w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, zgodnie z art. 953 kpc, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdyni 52 1020 1853 0000 9702 0132 1082.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Komornik informuje, iż w dziale III księgi wieczystej KW GD2W/00042301/0 widnieje wpis: "Zakaz zbywania i obciążania własności nieruchomości objętej tą księgą wieczystą".
33961623
drukuj ogłoszenie