Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Koszalińskiej 18/145

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
43 m2
Cena
151 800 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-11-2019
Numer ogłoszenia
33961861
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Toruńska 6
Nr telefonu
523493213
Email
bydgoszcz8@komornik.pl
Strona www
www.bydgoszcz-komornik.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Dziedzic
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
dnia 19.11.2019 r. o godz. 13.30
w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a, w sali nr 1.05, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego: 85-714 Bydgoszcz, ul. Koszalińska 18/145 - brak nadanej księgi wieczystej.
Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Jest lokalem środkowym. Składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, WC o powierzchni 43,00 m2. Wpisany do rejestru lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Zjednoczeni (adres spółdzielni: Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 53).
Suma oszacowania wynosi 202 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 240,00 zł, w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 1 w Bydgoszczy 50 10201462 0000 7802 0302 3033
lub w kasie kancelarii komornika: 86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 6
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
W dniu 13.11.2019 r. w godz. 10.00 do 10.30 można oglądać lokal.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w kancelarii komornika: 86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 6, można przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania, operat szacunkowy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie lokalu od egzekucji. Użytkowanie, służebności prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33961861
drukuj ogłoszenie