Ogłoszenie

ZUS ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy al. Niepodległości 9 Wołów.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
1 481 m2
Cena
1 323 000 zł
Numer ogłoszenia
33962430
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-748 Warszawa
Ulica
Szamocka 3, 5
Osoba kontaktowa
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 01-748 WARSZAWA, UL.SZAMOCKA 3,5,

SzczegółyOGŁOSZENIE
O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WOŁOWIE
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 9 Z NAJMEM ZWROTNYM
Właściciel nieruchomości:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
Organizator przetargu:
Dyrektor Oddziału ZUS
50-930 Wrocław, ul. Pretficza 11
Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż :
Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana
Adres nieruchomości : 56- 100 Wołów , al. Niepodległości 9
Oznaczenie nieruchomość: - księga wieczysta KW nr WR1L/00026978/5
- działka o powierzchni 0,1481ha
- działka nr 64/1, AM-34, obręb 0001 Wołów
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 323 000,00 złotych (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług.
Przedmiot i warunki najmu zwrotnego opisane zostały w Regulaminie sprzedaży nieruchomości.
Wszelkie opłaty, koszty notarialne i sądowe oraz inne koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący a z najmem sprzedający.
Termin i miejsce zapoznania się z Regulaminem przetargu:
Szczegółowe warunki przetargu zawiera Regulamin przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.zus.ploraz w siedzibie organizatora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział we Wrocławiu, ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław, pokój nr 426, w godzinach pracy urzędu.
Informacje dodatkowe:
1. Uczestnik, który przetarg wygra (tj. podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości) zobowiązany będzie do parafowania projektu aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
2. Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2363 z późn. zm.) i na zasadach określonych w ww. ustawie, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. W związku z powyższym podpisanie aktu notarialnego umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie możliwe w przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez KZN.
33962430
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: