Ogłoszenie

Wójt Gminy Podgórzyn ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w odległości ok. 4,5 km od centrum Jeleniej Góry

dolnośląskie, Jelenia Góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jelenia Góra, dolnośląskie
Powierzchnia
109 500 m2
Cena
2 000 000 zł
Numer ogłoszenia
157447
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


WÓJT GMINY PODGÓRZYN
powiat jeleniogórski, dolnośląskie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewidencyjnych nr 86/1 o powierzchni 8,07 ha i nr 23/1 o powierzchni 2,88 ha AM 1 obręb 0008 Staniszów, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00084775/3.
Nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania na cele usługowe i usług sportu i turystyki z zielenią towarzyszącą, zlokalizowana w odległości około 4,5 km od centrum miasta Jeleniej Góry.
Część nieruchomości o powierzchni 5,35 ha zajęta jest przez wody powierzchniowe stojące - staw „Balaton".
Cena wywoławcza 2.000.000,00 zł
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Wadium w pieniądzu w wysokości 200.000,00 zł winno wpłynąć na konto depozytowe Gminy Podgórzyn Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Jeleniej Górze Nr 50 2030 0045 1110 0000 0102 1100 najpóźniej do dnia 03 stycznia 2020 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 08 stycznia 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Podgórzyn ul. Żołnierska 14 parter sala nr 1.
Ogłoszenie wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.podgorzyn.pl. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 12 II piętro urzędu lub telefonicznie 75/75-48-116 oraz na stronie internetowej www.podgorzyn.bip.net.pl

 

 

drukuj ogłoszenie