Ogłoszenie

Licytacja nieruchomości w Podegrodziu, Gm. Drawno, zesdpół dworsko-parkowy wraz z kompleksem niezabudowanych działek.

zachodniopomorskie, Podegrodzie

Najważniejsze informacje

Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Podegrodzie, zachodniopomorskie
Powierzchnia
647,1 m2
Cena
163 000 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-12-2019
Numer ogłoszenia
33962781
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
73-200 Choszczno
Ulica
BOHATERÓW WARSZAWY 11
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W CHOSZCZNIE MONIKA SAWICKA-KOSTIUCZUK

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk ogłasza, że w dniu 10 grudnia 2019 r. o godzinie 9:15 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę w Choszcznie przy Ul. Wolności 14 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej działki gruntu zabudowanej nr 13/20,
i powstałych w wyniku podziału działki nr 13/26 działek niezabudowanych o numerach 13/31, 13/32, 13/33, 13/34, 13,35.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Podegrodzie Gmina Drawno w województwie zachodniopomorskim o łącznej powierzchni gruntu 7,5256 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1C/00027597/3. Nieruchomość stanowi zespół dworsko-parkowy wraz z kompleksem niezabudowanych działek. Przy czym jako całość nie stanowią wspólnego kompleksu
gruntowego, leżą w bliskim sąsiedztwie, oddzielone nieruchomością gruntową zabudowaną stanowiącą działkę nr 13/36. Działka nr 13/20 zabudowana jest Pałacem z okazałym Parkiem porośniętym drzewami, głównie dębami, ogrodzonym siatką na słupkach drewnianych, z nasadzeniami. Na końcu działka graniczy z Drawieńskim Parkiem.
Pałac to budynek całkowicie podpiwniczony, trzykondygnacyjny, w tym kondygnacja piwnicy, nakryty czteropołaciowym dachem, pokrytym dachówką karpiówką, murowany. Wnętrze Pałacu o czytelnym układzie pomieszczeń reprezentacyjnych (hol, pokój bilardowy, sala kominkowa, liczne salony, świetlica oraz pokoje gościnne) ze stylowym wystrojem
i wyposażeniem o powierzchni użytkowej 647,10 m2.
W skład licytowanej nieruchomości wchodzą działki niezabudowane wyodrębnione z działki nr 13/26, aktualnie w wyniku podziału na działki o nr. 13/31, 13/32, 13/33, 13/34, 13,35
o łącznej powierzchni 1,9081 ha w tym:
nr działki 13/31 o pow. 0,3434 ha
nr działki 13/32 o pow. 0,4846 ha
nr działki 13/33 o pow. 0,1139 ha
nr działki 13/34 o pow. 0,4052 ha
nr działki 13/35 o pow. 0,5610 ha
Działka zabudowana nr 13/20 ma powierzchnię 5,6175 ha.
Suma oszacowania wynosi 1.630.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.222.500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 163.000,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762
Komornik Sądowy
Monika Sawicka-Kostiuczuk
33962781
drukuj ogłoszenie