Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej na terenie miasta Lidzbark Warmiński

warmińsko-mazurskie, Lidzbark warmiński

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
---, Lidzbark warmiński, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
6 325 m2
Cena
428 553 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
03-01-2020
Numer ogłoszenia
33962964
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyBURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
OGŁASZA

TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
DZIAŁKI GRUNTU POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI
Działka położona przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczona w obręb 10 nr 53 o pow. 6325m2, KW Nr OL1L/00002149/0.
Cena wywoławcza nieruchomości - 428.553,00zł.
Wysokość wadium wynosi: 43.000,00zł.
Na działce ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.. Przez działkę przeprowadzone są sieci energetyczne ze słupami.
Działka w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oznaczona jest symbolami: E11MM - teren istniejącej zabudowy mieszkalnej-adaptowany, E89U - teren istniejących i projektowanych usług. Wskazane są usługi związane z funkcją cmentarza, E90MNU- teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z usługami, EZP- tereny zieleni urządzonej. Dopuszcza się lokalizację urządzeń sportu i rekreacji takich jak: boiska, place zabaw, skatepark, ścieżki rowerowe i ścieżki piesze oraz miejsc parkingowych.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 3 STYCZNIA 2020 ROKU O GODZ. 1000
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 27 grudnia 2019 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.
Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się dnia 23.05.2019 roku, drugi 27.09.2019 roku.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bliższe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego, ul. Ratuszowa 5, pokój nr 5, tel. 89 767 8513, w godz. 800 - 1500.
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy ul. Ratuszowej 5 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/i stronie urzędu http://lidzbarkw.eu/urzad-miejski
Lidzbark Warmiński, dnia 21 października 2019 roku
33962964
drukuj ogłoszenie