Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży 1/2 udziału we własności nieruchomości położonej w Dziekanowie Polskim, gmina Łomianki

mazowieckie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, mazowieckie
Powierzchnia
4 000 m2
Cena
16 000 zł
Numer ogłoszenia
33963119
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
11-700 Mrągowo
Ulica
Warszawska 45B/6
Nr telefonu
601155847

SzczegółySYNDYK
zaprasza
do składania ofert na nabycie 1/2 udziału we własności działki rolnej nr 122 o powierzchni 0,4000 ha (wg rejestru gruntów 0,3782ha) opisanej w księdze wieczystej WA4M/00035240/3 położonej w Dziekanowie Polskim gmina Łomianki k/Warszawy. Cena 16.000zł.
Oferty dotyczące tej nieruchomości zawierające cenę nie niższą od wymienionej z podaniem pełnych danych nabywcy wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 5% oferowanej ceny należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "OFERTA -Dziekanów" na adres biura syndyka: 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 45B/6. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy masy upadłości Banku PKO SA I Oddział w Mrągowie nr 90 1240 1617 1111 0000 1370 2571. Wpłacone wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia wybranego oferenta. Wybór oferenta nastąpi w oparciu o kryterium najwyższej oferowanej ceny. Informacje syndyka pod nr tel. 601 155 847.
33963119
drukuj ogłoszenie