Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu zawiadamia, że odbędzie się licytacja prawa do lokalu położonego w Sosnowcu

śląskie, Sosnowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
1 Maja 58/102 , Sosnowiec, śląskie
Powierzchnia
48 m2
Cena
88 275 zł
Numer ogłoszenia
157471
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
29-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Becker Kancelaria nr II zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20 listopada 2019 o godz. 10.00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7, sala nr 84, odbędzie się:


P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A


spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w miejscowości Sosnowiec przy ul. 1 Maja 58/102 posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sosnowiec nr KA1S/00095787/1.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 117.700,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 88.275,00 zł.


Przedmiotem licytacji jest prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 48,65 m kw. składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju. Z treści Księgi wieczystej wynika wpis roszczenia o zwrotne przeniesienie własności wpisane po zawiadomieniu ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z lokalu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, 11.770,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można również wpłacać na rachunek bankowy Komornika Sądowego Dariusza Becker w Alior Banku SA o nr. 20 2490 0005 0000 4530 3279 0572 z podaniem sygnatury sprawy KM 2326/17. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 17.00-18.00, natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 w terminie dwóch tygodni przed wyznaczoną licytacją stosownie do art. 953 § 1 pkt 5 kpc.

drukuj ogłoszenie