Ogłoszenie

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej 94.

zachodniopomorskie, Międzyzdroje

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Międzyzdroje, zachodniopomorskie
Powierzchnia
3 691 m2
Cena
2 338 845 zł
Numer ogłoszenia
33963986
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-500 Międzyzdroje
Ulica
Książąt Pomorskich 5
Osoba kontaktowa
GMINA MIĘDZYZDROJE

SzczegółyBURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIĘDZYZDROJACH, PRZY ULICY NOWOMYŚLIWSKIEJ 94, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 487/25, ZLOKALIZOWANEJ W OBRĘBIE NR 19 O POWIERZCHNI 3.691 M?, DLA KTÓREJ SĄD REJONOWY W ŚWINOUJŚCIU PROWADZI KSIĘGĘ WIECZYSTĄ KW SZ1W/00026558/9
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 STYCZNIA 2020 r. O GODZ. 10:00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH, PRZY UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH 5
CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 2.338.845,00 ZŁ
(słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych)
Cena zawiera podatek VAT ze stawką 23% tj. 437.345, 00 zł (słownie: czterysta
trzydzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych).
Warunkiem przystąpienia do w/w przetargu jest:
Wpłacenie do dnia 9 STYCZNIA 2020r. (włącznie) wadium w wysokości 240.000,00 zł. (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miejskiego, za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływów środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach:
PKO BANK POLSKI 44 1020 4795 0000 9702 0416 4349
W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy ulicy Książąt Pomorskich 5, pokój nr 18 lub telefonicznie pod numerem 91 327 56 66 lub 91 327 56 32.
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach www.miedzyzdroje.pl
- w Biuletynie Informacji Publicznej
33963986
drukuj ogłoszenie