Ogłoszenie

Burmistrz Koluszek ogłsza przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki, położonej w Koluszkach

łódzkie, Koluszki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Koluszki, łódzkie
Powierzchnia
3 010 m2
Cena
310 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
13-12-2019
Numer ogłoszenia
33964580
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
95-040 Koluszki
Ulica
11 Listopada 65
Osoba kontaktowa
Gmina Koluszki

SzczegółyBurmistrz Koluszek
ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacje) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie 3 miasta Koluszki, stanowiącej własność Gminy Koluszki:
- działka nr: 16/20 o pow. 0,3010 ha, cena wywoławcza 310 000,00 zł, wadium 40 000,00 zł,
Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali 112.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
w podanej wysokości nie później niż do godz. 1200 9 grudnia 2019 r., lub na konto Urzędu
nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach najpóźniej do dnia 9 grudnia 2019 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto. Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Pełna treść ogłoszonenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Koluszkach oraz zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl(komunikaty)
i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.
33964580
drukuj ogłoszenie