Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Piotrkowskiej 68/8U w Łodzi

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Piotrkowska 68/8U, Łódź, łódzkie
Powierzchnia
266,64 m2
Cena
1 150 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-01-2020
Numer ogłoszenia
33964586
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-926 Łódź
Ulica
Piotrkowska 104
Osoba kontaktowa
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż, stanowiącego własność Miasta Łodzi, samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu, położonego w Łodzi przy ulicy:
Lp.Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej nieruchomości gruntowej zabudowanej
Obręb,
nr działki,

powierzchnia
działki [m2]
Powierzchnia
lokalu [m2]
udział w częściach wspólnych nieruchomości
Cena wywoławcza łączna
[zł]
Wadium
[zł]
1.Piotrkowska 68
lokal użytkowy nr 8U
KW LD1M/00055640/2
S-6

44/7

891
266,64
____________
26664/193949
1 150 000115 000
Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751 i 1818).
Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi,
Łódź, ul. Piotrkowska 104, Mała Sala Obrad.
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI O PRZETARGU zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p). Ogłoszenie publikowane jest również na stronie internetowej pod adresami: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/https://nieruchomosci.uml.lodz.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów:(42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
33964586
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: