Ogłoszenie

Prezydent Miasta Pabianic ogłasza przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 14

łódzkie, Pabianice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
marsz. Józefa Piłsudskiego 14, Pabianice, łódzkie
Powierzchnia
6 902 m2
Cena
800 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-01-2020
Numer ogłoszenia
33964584
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
95-200 Pabianice
Ulica
Zamkowa 16
Osoba kontaktowa
Urząd Miejski w Pabianicach

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu
Prezydent Miasta Pabianic
ogłasza
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Gminy Miejskiej Pabianice, położonej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 14
(działka nr 520/2 o pow. 6.902 m2, zapisana w księdze wieczystej kw LD1P/00015516/5), przeznaczonej pod usługi publiczne lub komercyjne - cena wywoławcza - 800.000 zł. Wysokość wadium: 80.000 zł.
Budynek mieszkalny zlokalizowany na nieruchomości jak i teren dawnego ogrodu w obrębie działki nr 520/2 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WO PSOZ/VIII-DN/6700/459/96 z dnia 10 grudnia 1996r. wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr rejestru A/369.
Cena nieruchomości wylicytowana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego podlegać będzie bonifikacie w wysokości 50% zgodnie z art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2020r. o godz. 9.00 w sali nr 4, parter, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.
Pełna treść ogłoszenia zawierająca szczegółowe informacje została wywieszona na tablicy ogłoszeń Gminy Miejskiej Pabianice przy ul. Zamkowej 16 jak również opublikowana na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej nowy-bip.um.pabianice.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ul. Kościuszki 18, lok. 7, II piętro. Tel. 42 22 54 650.
33964584
drukuj ogłoszenie