Ogłoszenie

Prezydent Miasta Pabianic ogłasza przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 14

łódzkie, Pabianice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
marsz. Józefa Piłsudskiego 14, Pabianice, łódzkie
Cena
800 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-01-2020
Numer ogłoszenia
33964584
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
95-200 Pabianice
Ulica
Zamkowa 16
Osoba kontaktowa
Urząd Miejski w Pabianicach

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu
Prezydent Miasta Pabianic
ogłasza
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Gminy Miejskiej Pabianice, położonej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 14
(działka nr 520/2 o pow. 6.902 m2, zapisana w księdze wieczystej kw LD1P/00015516/5), przeznaczonej pod usługi publiczne lub komercyjne - cena wywoławcza - 800.000 zł. Wysokość wadium: 80.000 zł.
Budynek mieszkalny zlokalizowany na nieruchomości jak i teren dawnego ogrodu w obrębie działki nr 520/2 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WO PSOZ/VIII-DN/6700/459/96 z dnia 10 grudnia 1996r. wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr rejestru A/369.
Cena nieruchomości wylicytowana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego podlegać będzie bonifikacie w wysokości 50% zgodnie z art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2020r. o godz. 9.00 w sali nr 4, parter, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.
Pełna treść ogłoszenia zawierająca szczegółowe informacje została wywieszona na tablicy ogłoszeń Gminy Miejskiej Pabianice przy ul. Zamkowej 16 jak również opublikowana na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej nowy-bip.um.pabianice.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ul. Kościuszki 18, lok. 7, II piętro. Tel. 42 22 54 650.
33964584
drukuj ogłoszenie