Ogłoszenie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 11.

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczecin, zachodniopomorskie
Powierzchnia
5 276 m2
Cena
8 800 000 zł
Numer ogłoszenia
33964812
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
70-204 Szczecin
Ulica
Rybacka 1
Osoba kontaktowa
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

SzczegółyPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ogłasza
przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 21/2, obręb Śródmieście 51, o powierzchni 5276,0 m? położonej w Szczecinie przy ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 11,
dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SZ1S/00056156/7, a także prawa własności budynków na niej posadowionych: bud. dydaktyczno-usługowego o Pu 2031,21 m2, trzech bud. gospodarczych o Pu 316,0 m2, 87,0 m2 i 85,0 m2 oraz trzech bud. garażowych o Pu 66,0 m2, 182,0 m2 oraz 107,0 m2.
Cena minimalna dla przedmiotu przetargu: 8.800.000,00 zł
Szczegółowe informacje: www.bip.pum.edu.pl w zakładce OGŁOSZENIA lub +48 91 48 00 701.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym.
Termin składania ofert: do 03.12.2019 r. (do godz. 10:00).
Oferty należy składać w siedzibie Ogłaszającego: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, pokój 108, I piętro.
33964812
drukuj ogłoszenie