Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu ogłasza pierwszą licytację nieruchomości położonej w Lewinie Brzeskim przy ul. Gen. J. hallera 5/6.

opolskie, Brzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Brzeg, opolskie
Powierzchnia
45,4 m2
Cena
77 700 zł
Numer ogłoszenia
33965814
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
49-300 Brzeg
Ulica
Bolesława Chrobrego 33
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BRZEGU MACIEJ KOWALCZYK

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1B/00046137/5
Ico 199/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk Zastępca Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
28 listopada 2019 r. o godz. 11:30
w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
należącej do dłużnika: Alicja Krzyszowska. Lokal mieszkalny usytuowany w Lewinie Brzeskim przy ulicy Gen. Józefa Hallera 5/6, stanowiący odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00046137/5. Z własnością lokalu związany jest udział w 1016/10000 częściach w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00028273/8, którą stanowi prawo wieczystego użytkowania do dnia 01.03.2103 r. działki gruntu nr 560 z mapy 14 obrębu 4101 Lewin Brzeski, stanowiącej teren zabudowany mieszkalny obszaru 0,0570 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Właścicielem gruntów nieruchomości wspólnej jest Gmina Lewin Brzeski. Lokal mieszkalny położony jest na 2 kondygnacji budynku mieszkalnego obejmuje 2 pokoje, kuchnię i łazienkę, o łącznej powierzchni użytkowej 45,40 m2.
Suma oszacowania wynosi 77 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 770,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 10 1600 1462 1835 3842 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00 do godz.12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu, ul. B. Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33965814
drukuj ogłoszenie