Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy ogłasza pierwszą licytację lokalu mieszkalnego, położonego w Bydgoszczy, Szelburg-Zarembiny Ewy 5/44.

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
59,73 m2
Cena
235 000 zł
Numer ogłoszenia
33965830
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-011 Bydgoszcz
Ulica
Śniadeckich 22/3
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BYDGOSZCZY JAKUB GŁUCHOW

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BY1B/00142230/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
4 grudnia 2019 r. o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należącego do dłużników: Marcin Stasiak, Anna Stasiak, położonego: 85-792 Bydgoszcz, Szelburg-Zarembiny Ewy 5/44, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa (Adres spółdzielni: 85-791 Bydgoszcz, ul. Gen. Kleeberga Franciszka 2) dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00142230/5. Lokal mieszkalny położony jest na ostatnim 4 piętrze w środkowej części budynku mieszkalnego. Składa się z 3 pokojów, przedpokoju, kuchni, łazienki i w.c. Łączna pow. użytk. 59,73 m2. Mieszkanie w dość dobrym stanie technicznym o typowym standardzie wykończenia.
Suma oszacowania wynosi 235 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 176 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 500,00 zł. Rękojmię należy wpłacać do dnia 3.12.2019 r. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
38 10205011 0000 9102 0181 0555
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika mającego siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 22/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33965830
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: