Ogłoszenie

Prezydenta Wrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Heleny Motykówny.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
957 m2
Cena
285 000 zł
Numer ogłoszenia
33966064
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
50-141 Wrocław
Ulica
Pl. Nowy Targ 1-8
Osoba kontaktowa
GMINA WROCŁAW

SzczegółyPrezydent Wrocławia
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej we Wrocławiu przy:
ul. Heleny Motykówny;
obręb: Zakrzów, AM-17, dz. nr 13/9, RIIIa;
GPS: N: 51.15832 E: 17.12701;
pow. działki: 957 m2;
KW nr WR1K/00311444/7;
Przeznaczenie zgodnie z decyzją nr 6596/15 z dnia 15.12.2015 r. o warunkach zabudowy: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej;
Cena wywoławcza: 285 000,00 zł; Wadium: 30 000,00 zł
Podatek VAT doliczony zostanie do ceny ustalonej w przetargu.
Wadium uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 10 grudnia 2019 r. na konto: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław - nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali 215 o godz. 1000 dnia 17 grudnia 2019 r.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie, na stronach Urzędu Miejskiego Wrocławia: www.um.wroc.pl/gn oraz pod adresem www.bip.um.wroc.pl
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Promocji Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 126, tel. +48-71-777-72-83 do 84, e-mail: wns@um.wroc.pl
Prezydent Wrocławia ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
33966064
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: