Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 24 Kwietnia 4

opolskie, Kędzierzyn Koźle

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kędzierzyn Koźle, opolskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-12-2019
Numer ogłoszenia
157531
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-11-2019

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki

nieruchomości zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu
przy ul. 24 Kwietnia 4, na którą składają się:
- prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki nr: 2255/7 o pow.: 0.0558ha zabudowanej budynkiem socjalno-biurowym o pow. użytkowej: 445,40m2 i kubaturze 2.150m3 (KW nr: OP1K/00037741/5)
 - prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki niezabudowanej nr 2255/10 o pow.: 0.0205ha (KW nr OP1K/00031877/5)
 - prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki niezabudowanej nr 2255/11 o pow.: 0.0104ha (KW nr OP1K/00031877/5)
- prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki nr: 2255/12 o pow.: 0.7716ha (KW nr OP1K/00031877/5) zabudowanej następującymi budynkami i budowlami:
 - budynek warsztatowo-magazynowy o pow. użytkowej: 580,00m2 i kubaturze: 1.950m3
 - budynek administracyjno-warsztatowy o pow. użytkowej: 870,00m2 i kubaturze: 4.456m3
 - budynek magazynowo-warsztatowy o pow. użytkowej: 386,60m2 i kubaturze: 1.263m3
 - budynek stolarni z magazynem o pow. użytkowej: 402,00m2 i kubaturze: 1.655m3
 - wiata magazynowa o pow. użytkowej: 160,90m2 i kubaturze: 644m3
 - wiata stalowa magazynowa o pow. użytkowej: 211,80m2 i kubaturze: 804m3
 - budynek stacji paliw o pow. użytkowej: 42,60m2 i kubaturze: 130m3

1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat szacunkowy nieruchomości - zakładka "Oferta sprzedaży nieruchomości") oraz pod nr telefonu: 602 154 063 lub za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl.
Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.


2. Oferty pisemne autoryzowane przez osobę/osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań zawierające propozycję ceny zakupu należy przekazywać w terminie do dnia 06 grudnia 2019r. na adres email: kancelariasyndyka1@interia.pl


3. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie trzech miesięcy od daty Postanowienia Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

 

 

drukuj ogłoszenie