Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Zielonki 1G/5, gm. Stary Targ

pomorskie, Zielonki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zielonki, pomorskie
Powierzchnia
39,4 m2
Cena
39 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-12-2019
Numer ogłoszenia
33966603
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
Pl. Słowiański 5
Osoba kontaktowa
Miasto Malbork

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA MALBORKA
ogłasza w dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 10.00
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Malborka
? Opis nieruchomości
l.p.adresPow. lokaluNr działkipow. działkiudział w działcecena lokalu
(VAT zw)
1Zielonki 1G/5 gm. Stary Targ39,40 m238/6
38/8
38/9
1534 m2
632 m2
337 m2
0,055
0,055
0,052
39 000 zł
2. Warunki nabycia nieruchomości
? wadium w kwocie 4 000 zł (cztery tysiące złotych) płatne najpóźniej do 09 grudnia 2019 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w PKO BP SA Nr 60 1020 1811 0000 0402 03339 9631. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku, p. 232.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania - tel. 55 6290400 w. 458, 470, 471, 472. Nieruchomość udostępni zainteresowanym do oglądania Urząd Miasta Malborka we wcześniej uzgodnionym terminie - tel. 55 629 04 70.
Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
33966603
drukuj ogłoszenie