Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, zawiadamia o pierwszej licytacji nieruchomości, lokal mieszkalny nr 12, położony w Zgorzelcu przy ul. Karłowicza 12.

dolnośląskie, Zgorzelec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zgorzelec, dolnośląskie
Powierzchnia
25,73 m2
Cena
11 000 zł
Numer ogłoszenia
33967333
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-900 Zgorzelec
Ulica
Warszawska 7/5
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZGORZELCU MAŁGORZATA RYT

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza nr III zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
2 grudnia 2019 r. o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej: lokal mieszkalny nr 12 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Zgorzelcu przy ul. Karłowicza 12, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00020890/2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 432/10000 - KW JG1Z/00020321/3. Lokal mieszkalny nr 12 położony jest na trzecim piętrze budynku mieszkalnego. W skład mieszkania wchodzi jeden pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 25,73 m2. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 3,74 m2. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018 poz.1716) z dniem 1.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 110 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 82 500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 11 000,00 zł najpóźniej do dnia 29.11.2019 r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika:
Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857
albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
33967333
drukuj ogłoszenie