Ogłoszenie

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 241/10 położonej w miejscowości Giemlice, gm. Cedry Wielkie

pomorskie, Giemlice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Giemlice, pomorskie
Powierzchnia
1 052 m2
Cena
57 229 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-01-2020
Numer ogłoszenia
33967787
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
83-020 Cedry wielkie
Ulica
M. Płażyńskiego 16
Osoba kontaktowa
Urząd Gminy Cedry Wielkie

SzczegółyWójt Gminy Cedry Wielkie
ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych:
działki niezabudowane, położone w miejscowości Giemlice, Leszkowy w gminie Cedry Wielkie przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zagrodową.
L.p.Położenie działkiNr dz.Pow. haCena wywoławczaWadium 10% ceny wywoławczej
1.Giemlice241/7
241/8
241/9
241/10
0,0966
0,0973
0,0979
0,1052
52 551,00
52 932,00
53 258,00
57 229,00
5 255,10
5 293,20
5 325,80
5 722,90
2.Leszkowy132/2
132/4
0,0791
0,1278
43 030,00
57 510,00
4 303,00
5 751,00
Uwaga: Cena wywoławcza nie obejmuje należności podatkowych. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży oraz podatku vat w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2019r. o godzinie 1100, w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego 16.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej nieruchomości. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (z podaniem nazwy miejscowości oraz numerem działki na przelewie) przelewem do dnia 17.12.2019 r. na konto Urzędu Gminy Cedry Wielkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański o/ Cedry Wielkie. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 16 w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie ul. M. Płażyńskiego 16 lub telefonicznie pod nr (58) 692 20 35.
Ogłoszenie jest również zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej: http://www.cedry-wielkie.pl
33967787
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: