Ogłoszenie

Przetrag pisemny na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności do lokalu lokalu mieszkalnego i nieruchomoścu gruntowej połoóżnych w Drawnie.

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczecin, zachodniopomorskie
Numer ogłoszenia
33967877
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Barskiej w upadłości po cenie obniżonej o 50% od wartości oszacowania
Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki udziału do 2/24 w spadku po zmarłym Tadeuszu Tomczyku w skład którego wchodzą:
Prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Drawnie przy ul. Plac Wolności 2 o pow. 127,56 m? po cenie obniżonej o 50% od wartości oszacowania, jednak nie mniej niż 9.791,15 zł netto.
Prawo własności nieruchomości gruntowej o nr ew. działki 582/1 położonej w miejscowości Krasnowa, gm. Drawno o pow. 4800 m? po cenie obniżonej o 50% od wartości oszacowania, jednak nie mniej niż 1.083,00 zł netto.
Oferty w formie pisemnej należy składać odrębnie dla każdego z udziałów w dwóch egzemplarzach w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia, jeden w biurze syndyka znajdującym się w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 24 lok. 11 oraz drugi do Sędziego-Komisarza SSR Agnieszki Opłotna-Woźniak (Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) z dopiskiem na każdej z kopert sygnatury poszczególnych postępowań, których dotyczy oferta. Szczegółowe informacje oraz wgląd do regulaminu przetargu można uzyskać pod nr telefonu 514-362-001 w godzinach od 9.00 do 14.00.
33967877
drukuj ogłoszenie